TAKTIL MASSAGE

Taktil massage är en erkänd behandlingsmetod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.

Detta är en holistisk behandling där terapeutens centrering ligger till grund för en mjuk, medveten och strukturerad beröring av huden. Taktil massage gör att kroppen utsöndrar hormonet oxytocin, även kallat kroppens eget ”lugn och ro-hormon” vilket skapar stark känsla av lugn och välbehag hos klienten.


Taktil massage är inte bara en serie handgrepp utan kännetecknas av värme, närhet och att man vill den andre väl. Den kan också ha flera dimensioner; fysisk, känslosam, andlig och social och påverkar klientens upplevelse av välbefinnande på ett positivt sätt.


Under massagen ligger man inbäddad i ett täcke och terapeuten öppnar bara upp på det område där man masserar för att sedan bädda in och öppna för nästa del. För att behandlingen ska bli så avslappnad och mjuk som möjligt använder man rikligt med varm olja och stryker med stora, långsamma, mjuka händer.


Vanliga effekter av taktil massage är ökad avslappning, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion, minskad stress, lindring av smärta, stärkt kroppsuppfattning samt mindre oro och ångest.